Esbjerg Billard Klub - et besøg værd :)

Bestyrelsen:

Formand

Jens Bay

Turneringsleder Ekstern

Johnny Riisberg

Oldboys/girls-representant

Roald Olesen

Næstformand

Patrick Petersen

Turneringsleder Intern

Swen Jønsson

Revisor 1

Gilbert Albertsen

Bestyrelses medlem

Kent Sarac

Kasserer

Niels Ib Mathiasen Skotvig

Revisor 2

Preben Mathiasen

Bestyrelses medlem

Tore Sørensen

Bestyrelses suppleant

John Meyer

Revisor suppleant

Per Botteleth

Generalforsamling blev afholdt 12-03-2024

Velkommen til Esbjerg Billard klubSom nyt medlem i Esbjerg Billard Club ønsker vi dig velkommen til en forhåbentlig god tid, med gode sportslige udfoldelser i et socialt godt miljø.


Klubbens formål er at fremme billard-spillet, samt at knytte et godt kammeratskab blandt medlemmerne.


I Esbjerg Billard Club spilles der keglebillard, snooker, 3-bande karambole, skomager og pool.


I Esbjerg Billard Club søger vi ud over kammeratskabet at fremme spilleglæden, og tilbyder mange muligheder for træning og kampe for alle. Det gælder både på det sjove plan, men absolut også på det seriøse plan.

Alt under forhold hvor sammenhold, engagement og god/positiv tone er af vital betydning.


Vi behandler altid vore med og modspillere, trænere, dommere, tilskuere samt andre omkring vores sport, på en respektfuld måde.


Der er i klubben uddannede trænere.

Derudover har klubben en valgt ungdomskoordinator, der kan træne og samtale med ungdomsspillere.


I EBC stiller vi krav over for det enkelte medlem:

  • At han/hun tager del i sin egen udvikling og er seriøs, uagtet om man træner opad eller nedad
  • At man tager del i kommunikationen over for ønsker og idéer for sig selv, og for klubben som helhed.
  • At man er ansvarlig for at behandle klubbens materialer og lokaler med respekt.


EBC er meget aktiv på turneringsfronten, og har altid adskillige turnerings hold tilmeldt gennem DDBU.


Der afholdes 2 årlige klubfester i EBC, hvor den første fest i foråret er med henblik på at fejre de forskellige mestre samt frivillige hjælpere. I efteråret fejres klubbens fødselsdag, hvor der lægges vægt på at medlemmet har ledsager/ven med. Denne festdags middag holdes i videst muligt omfang uden for huset, med servering.


Vores adresse er Skanderborgvej 10, 6700 Esbjerg Ø.


I kiosken sælger vi drikkevarer, og der er i klubbens åbningstid en vagt tilstede.


EBC er repræsenteret med alle discipliner i billard.

Vi har 4 kegleborde, 2 skomagerborde, 2 snookerborde, 2 caramboleborde og 2 pool borde.


Hvert år afholder vi en handicapturnering og klubmesterskaber i de forskellige discipliner.


Vi håber I får lyst til at spille billard og deltage i de forskellige discipliner både internt og eksternt.


Med venlig hilsen.


Esbjerg Billard Club.

VÆRDIER ESBJERG BILLARD CLUB

Esbjerg Billard Club nuværende bestyrelse har som intention, at nævnte klubværdier er udgangspunkt for klubbens ledere, trænere og spillere.  Klubbens værdier skal med passende mellemrum til revision og eventuelt tilrettes efter tidens normer.

 

ÅBENHED

ENGAGEMENT

SAMMENHOLD

RESPEKT

AMBITIONER

 

 

Åbenhed:

Vi siger det vi mener til den det drejer sig om.

At vi siger til og fra, og direkte.

At vi holder højt informationsniveau indad og udad.


Engagement:

At ledere og trænere går foran.

At vi yder optimalt til træning og kampe.

At vi har hjertet med.

Husk at vi også skal have det sjovt.


Sammenhold:

At vi hjælper hinanden.

At vi knokler for klubben og holdet.

At der er plads til de gode og de almindelige, samt de lidt skæve.

At vi har lyst til at være sammen.


Respekt:

At vi respekterer hinandens forskelligheder.

At vi opfører os ordentlig.

At vi viser modstanderne respekt.

At vi passer på vores inventar og materialer.

At vi er en klub som andre respekterer.


Ambitioner:

At vi udnytter vores evner.

At vi bakker op om vores enere og de almindelige.

At vi dygtiggør os på alle niveauer.

At vi sætter nye mål op hele tiden, vi må godt stræbe lidt.

At vi bliver en klub andre klubber snakker godt om.

At EBC bliver elite center.

Om klubben.


Esbjerg Billard Club blev stiftet den 3. november 1970 og havde lokaler i Strandbygade.

Senere flyttede klubben til andre lokaler i Finsensgade, og i 1988 flyttede man ned i Vesterhavsgade, på hjørnet af Cort Adelers Gade.

EBC havde på dette tidspunkt kun fire billardborde, 2 kegleborde og 2 caramboleborde.

I 1993 får EBC så lokalerne på Skanderborgvej 10, hvor man får mulighed for at udvide med disciplinerne snooker og pool.